آدرس دفتر مرکزی : ابتدای اتوبان ذوب اهن مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

شماره های تماس : 03137885748  -09395966675

info@sinatasnimco.ir  :ادرس ایمل

:شبکه های اجتماعی 

   

فرم ارتباط با ما